Konferencia sa konala v roku 2014.

Občianski aktéri v konfliktoch I.

Prvá zo série medzinárodných konferencií
Občianski aktéri v konfliktoch.

Zameraním konferencie bolo pomenovať spoločenské dilemy, pred ktorými (z hľadiska riešenia konfliktov) stojí Slovensko. Poskytnúť priestor, kde aj za pomoci zahraničných skúseností možno hľadať procesové nástroje pre verejnú diskusiu a aktívnu mediačnú pomoc zo strany občianskych organizácií.

Zobraziť viac

Naša konferencia je vašou šancou...

zažiť neobvyklú kombináciu prezentácií, interaktívnych workshopov a panelových diskusií so zaujímavými hosťami nielen zo Slovenska. 

Väčšina ľudí si pri slove konflikt predstaví niečo veľmi negatívne, spojené s nezmieriteľnými rozpormi, prípadne násilím. Tí, ktorí sa konfliktami zaoberajú profesionálne, vedia, že konflikty nemajú len podobu pästí a zbraní a rovnako v nich nie vždy vieme povedať, kto má pravdu a kto nie. Navyše konflikty sami o sebe nemusia byť len na škodu. Môžu stimulovať uvedomenie si problémov, ktoré sme prehliadali, ako aj hľadanie nových riešení.

Prístupy „treťostranného intervenovania do konfliktov“ vychádzajú z hodnôt nenásilia, dialógu, oceňovania diverzity a nutnosti chrániť a presadzovať práva slabších (napr. menšín alebo slabších vo vzťahu k moci) a využívajú participatívne prístupy.  

V priebehu dvoch dní chceme pomenovať to, čo sme sa z hľadiska „treťostranných“ intervencií naučili z vlastnej skúsenosti, aj zo zahraničných skúseností (v rôznych druhoch nie len kultúrnych a hodnotových konfliktov) a súčasne chceme hľadať nové procesové nástroje pre verejnú diskusiu a aktívnu mediačnú pomoc zo strany občianskych aktivistov.

Inšpirujte sa hosťami konferencie Občianski aktéri v konfliktoch.

Program konferencie

Tu nájdete harmonogram konferencie z roku 2014.

Prvý deň: Piatok

07.11.2014
09:00

Registrácia účastníkov
10:00

Otvorenie konferencie
10:10
Prednáška

Spoločenské konflikty a občianski aktéri Julia Roig (USA) / Kinga Göncz (Maďarsko) / Martin Bútora (Slovensko)
11:20

Prestávka
11:50
Prednáška

Kde je tá deliaca čiara? Dušan Ondrušek (Slovensko)
11:50
Prednáška

Gulášový kapitalizmus János Wagner (Maďarsko)
11:50
Prednáška

Zhlukovanie sa alebo ako zvládnuť hodnotové konflikty v interaktívnej spoločnosti Maciej Tański (Poľsko)
11:50
prednáška

Takto sme to nemysleli!“ alebo Aký typ rozvoja priniesli českí developeri do Čiech? Markéta Kunešová (Česká republika)
14:30
Paralelný workshop

Psychodráma v riešení konfliktov Péter Hunčík (Slovensko)
14:30
Paralelný workshop

Dynamický model mediácie Vladimír Labáth (Slovensko)
14:30
Paralelný workshop

Ako diskutovať v konflikte? Karolína Miková (Slovensko)
16:20

Prestávka
16:40
Prednáška

Zmierovanie v prípadoch konfliktov identít Dagmar Kusá (Slovakia)
16:40
Prednáška

Konflikty a médiá Marie Stracenská (Slovensko)
16:40
Prednáška

Kde vznikajú spoločenské konflikty Zuzana Fialová (Slovensko)
16:40
Prednáška

Bez práce nie sú koláče? Andrej Findor (Slovensko)
16:40
Prednáška

Karel Kryl a Karel Gott Fedor Blaščák (Slovensko)

Druhý deň: Sobota

08.11.2014

Naši hostia

Výstupy konferencie